TRI, ŠTIRI, ZDAJ🚀 …

…niso le besede, so priložnost za motorično planiranje, pripravo na izvedbo aktivnosti.

Pogosto zamujanje otroka pri vstopu v dejavnost ni prostor za grajo.

Je prostor za raziskovanje ali je njegov počasen reakcijski čas odraz dispraksije, morda zaradi nerazvite telesne sheme, vizualno-prostorske orientacije ali česa drugega….

Skratka, vredno je raziskati kje “tiči zajec”. 🐰😉