Reference

Reference

V tej rubriki sem »na grobo« zbrala svoje dosedanje dejavnosti na strokovnem področju. Tukaj izveste, katere članke in zapise, objavljene na blogu, sem do zdaj ustvarila. Prisluhnete lahko podkastom – avdiozapisom, v katerih sem sodelovala. Dodala sem tudi nekaj suhoparnega branja 😊 – seznam seminarjev, ki sem se jih udeležila in certifikatov, ki sem jih pridobila. Želim vam prijetno raziskovanje.

ČLANKI

 • Čarovnija čuječega učnega okolja (MINDfulness, 2017) http://www.eduvision.si/Content/Docs/2017/Zbornik%20prispevkov%20MINDfulness%202017_SLO2.pdf (stran 203)
 • Program Bal-A-Vis-X kot učitelj čuječnosti (MINDfulness, 2019) http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20MINDfulness%202019.pdf (stran 127)
 • Podpora otroku z ADHD pri samoregulaciji vedenja (RIS, 2020) https://www.ris-r.si/data/attachment/a5d907c1122676441ed98f3c6b33c94e6fb0bb97/1611840977Bilten_Izzivi_in_te_ave_sodobne_dru_be_2020.pdf (stran 503)
 • Pozitivna klima kot temelj preprečevanja nasilja v razredu (DZBS, 2020) https://www.forbetterworld.si/wp-content/uploads/2020/03/Zbornik-strokovnih-%C4%8Dlankov-mednarodne-konference-Stop-nasilju-2020.pdf (stran 346)
 • Drugačnost nas bogati (2020) http://cirius-sc.si/wp-content/uploads/STROKOVNI-CENTER-ZA-SKUPNOSTNO-SKRB.pdf (stran 133)
 • Program Bal-A-Vis-X za osebe z gibalno oviranostjo (2020) https://cirius-sc.si/tjasa-islamcevic-lesnik-program-bal-a-vis-x-za-osebe-z-gibalno-oviranostjo
 • Smart Notebook kot motivacijsko sredstvo za poučevanje otrok na daljavo (2020) http://www.eduvision.si/Content/Docs/Zbornik%20prispevkov%20EDUizziv_November_20.pdf (stran 479)
 • Inovativni pristopi (2021) http://cirius-sc.si/inovativni-pristopi

ZAPISI, OBJAVLJENI NA BLOGU

 • Vpliv digitalne tehnologije na otrokov razvoj (2021) https://nestology.eu/vpliv-digitalne-tehnologije-na-otrokov-razvoj
 • Priprava na vstop v novo šolsko leto (2022) https://go2school.com/blog/priprava-na-vstop-v-novo-solsko-leto-b32.html
 • Orientacija v času otroku vlije občutek varnosti v šolskem prostoru (2022) https://go2school.com/blog/orientacija-v-casu-otroku-vlije-obcutek-varnosti-v-solskem-prostoru-b33.html
 • Orientacija v prostoru je nepogrešljivi del pouka (2022) https://go2school.com/blog/orientacija-v-prostoru-b34.html
 • Delovne navade odpirajo marsikatera vrata uspeha (2022) https://go2school.com/blog/delovne-navade-odpirajo-vrata-uspeha-b35.html
 • Smernice za podporo otroka pri razvijanju samostojnosti (2022) https://go2school.com/blog/smernice-za-podporo-otroka-pri-razvijanju-samostojnosti-b37.html

PODKASTI

 • POGOVOR Z OTROKOM: https://www.buzzsprout.com/918370/8312682-pogovor-z-otrokom?client_source=small_player&iframe=true&referrer=https%3A%2F%2Fwww.buzzsprout.com%2F918370%2F8312682-pogovor-z-otrokom.js%3Fcontainer_id%3Dbuzzsprout-player-8312682&player=small&fbclid=IwAR1ZtBAC4j7qQccxNzoTKw11SxHPZNhGhEHPnjYgdgOS7uiZx0SCw6L-21o
 • TRMA: https://www.buzzsprout.com/918370/5943910-trma?fbclid=IwAR2tOExKy-zlwcIa0y0Cjtk3h4kExe7NQDFxlArKScca0arvwlk5WZKfGak UVAJANJE V
 • VRTEC: https://www.buzzsprout.com/918370/5516584-uvajanje-v-vrtec?fbclid=IwAR0GfuXeMt8O3PEEwHTkAt9Ur9k_3JJID2Uc8NowCrp9sCkpkt11HiQORJ4
 • UČENCI S POSEBNIMI POTREBAMI: https://open.spotify.com/episode/5ADtvNyw3LSg7ybCFzAI77?si=p-w8Xmb-QjaRqJnzRe4ogQ&nd=1
 • UČENJE ZA ŽIVLJENJE: https://spelakresnik.com/epizoda-46-ucenje-za-zivljenje-s-tjaso-islamcevic-lesnik/

IZOBRAŽEVANJA IN CERTIFIKATI

  1. Nadomestna komunikacija v vzgojno-izobraževalnem procesu (C. K., 2011)
  2. Uvajanje strokovnih delavcev pripravnikov v pedagoško delo (ZRSŠ, 2012)
  3. TEACCH-certificat, strukturirano učenje (P. W., 2012)
  4. NTC-učenje – spodbujanje razvoja učnih potencialov za otroke v predšolskem obdobju (R. R., 2014)
  5. Pomoč otroku z motnjo branja in pisanja (CZKSG, 2014)
  6. Kaj sodobna nevroznanost lahko ponudi učiteljem (CIRIUS K., 2014)
  7. Gibanje je temelj za učenje in vsakdanje življenje (D. R., 2014)
  8. Vključevanje otrok z zmanjšano zmožnostjo gibanja v programe OŠ izobraževanja (CIRIUS K.; M. L., 2014)
  9. Vloga očeta in matere pri vzgoji in njuni medsebojni odnosi (A. P., 2015) 
 • Enoletno podiplomsko izobraževanje za strokovne delavce s področja avtizma v projektu Zora (2015–2016), v okviru tega:
 1. ZNAČILNOSTI AVTIZMA/DIAGNOSTIKA: doc. dr. Marta Macedoni - Lukšič, dr.med., spec. pediatrije
 2. NEURO-PSIHOLOŠKE ZNAČILNOSTI/DIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA: dr. Sissel Berge Helvesvhou, spec. klin. psih. (Norveška)
 3. DUŠEVNO ZDRAVJE OTROK Z AVTIZMOM: Nataša Potočnik Dajčman, dr. med., spec. otroške psihiatrije
 4. ZNAČILNOSTI KOMUNIKACIJE: Nives Skamlič, prof. def., logopedinja 
 5. TERAPEVTSKI PRISTOPI: Ana Bezenšek, prof. spec. in reh. ped.
 6. UČENJE IN ŠOLANJE: prof. dr. Jasmina Frey Škrinjar, prof. eduk.-rehab.
 7. SOCIALNO VKLJUČEVANJE: Monica Donnum, mag. soc. ved (Norveška)
 8. IZZIVI DRUŽINE, VZGOJA, PARTNERSTVO, PSIHOTERAPEVTSKA POMOČ: doc. dr. Sebastijan Kristovič
 9. VEDENJSKI PRISTOPI: Ana Bezenšek
 10. TEACCH: Mateja Šilc
 11. FLOORTIME: Sabina Korošec
 12. DIAGNOSTIKA AVTIZMA PRI ODRASLIH: Ajda Gazvoda
 13. LOGOTERAPIJA: Sebastjan Kristovič
 14. VEDENJSKO-KOGNITIVNI PRISTOPI: Ajda Gazvoda
 15. POMOČ STARŠEM IN DRUŽINI: Sebastjan Kristovič
 16. EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKE INTERVENCIJE I INKLUZIVNO OBRAZOVANJE: Jasmina Frey Škrinjar
 17. IGRALNA TERAPIJA: Tina Rehberger
 18. UPORABA INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE (IKT) PRI DELU Z OSEBAMI Z AVTIZMOM: Mateja Šilc
 19. LONG-TERM OUTCOME IN ADULTS WITH ASD: Michael Lensing
 20. GROUP THERAPY AND PSYCHOEDUCATION FOR ADULTS WITH ASD: Kari Steindal
 21. FARMAKOTERAPIJA IN ZDRAVILSTVO: Marta Macedoni Lukšič
 22. POMOČ STARŠEM IN DRUŽINI: Ignac Schmidt
 23. QUALITY OF LIFE IN ADULTS WITH ASD: Michael Lensingž
 24. USE OF TECHNOLOGY TO IMPROVE DAILY LIVING OF YOUTH AND ADULTS WITH ASD: Kari Steindal
 • DRUGA IZOBRAŽEVANJA IN CERTIFIKATI:
 1. Joga v šoli (DIF, 2017)
 2. Apple v izobraževanju (M. R., iStyle, 2017)
 3. iPad v praksi pri delu z otroki s posebnimi potrebami (M. Š., 2017)
 4. Socialno varstvene pravice (B. L., 2017)
 5. Formativno spremljanje (A. T., 2017)
 6. Team-Teach Certificate, de-eskalacija vedenja (H. K., 2017)
 7. Celostna obravnava otrok z avtizmom (M. M. L., 2017)
 8. Terapevtski pristopi pri otrocih z avtizmom (A. B., 2017)
 9. Osnove komunikacije, spremljanja, prilagoditev in metod poučevanja pri osebah s slepoto in slabovidnostjo (E. Š., 2017)
 10. Najnovejša spoznanja s področja razvoja otroških možganov (T. B. K., 2017)
 11. Formativno spremljanje (A. T., 2017)
 12. Spolna edukacija odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju v stanovanjski enoti (T. N., 2017)
 13. Aktivna udeležba mednarodni konferenci MINDfulness (Eduvision, 2017)
 14. Učno in vedenjsko zahtevni otroci (Eduvision, 2017)
 15. O lepem, grdem in empatiji na primeru telesa z gibalno oviranostjo (C. K., 2017)
 16. FOŠ, film in pogovor Svobodna šola (R. K., 2018)
 17. Izobraževanje o varstvu osebnih podatkov (P. O., 2018)
 18. Varna uporaba interneta (Š. R., Logout, 2018)
 19. Projekt Prehod na trg dela (J. P., 2018)
 20. Zgodnja obravnava otrok s PP (B. K., 2018)
 21. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, študijsko srečanje (2018)
 22. Izobraževanje članov komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami (2018),
 23. Bal-A-Vis-X (Avevita, 2018)
 24. Teoretična izhodišča ugotavljanja in obravnave specifičnih učnih težav (D. V., 2018)
 25. Metode in oblike pomoči učencem z učnimi težavami (D. V., 2018)
 26. Depresija pri otrocih (M. T., 2018)
 27. O lepem, grdem in empatiji (S. J., 2018)
 28. Spolna vzgoja za osebe s posebnimi potrebami v šoli za 21. stoletje (D. K. T., 2018)
 29. How to Teach Behaviour and How not to (K. F., 2018)
 30. Svobodna šola (R. K., 2018)
 31. Preverjanje in ocenjevanje znanja (I. M. B., 2019)
 32. Zgodnja obravnava otrok s posebnimi potrebami (B. K., 2019)
 33. Vzgoja in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, študijsko srečanje (2019)
 34. Aktivna udeležba na mednarodni konferenci MINDfulness (Eduvision, 2019)
 35. Prepoznavanje otrok z okvaro vida in vidne funkcije (IRIS, 2020)
 36. Učenje učenja (M. K., 2020)
 37. Aktivna udeležba na mednarodni konferenci Eduizziv (Eduvision, 2020)
 38. Aktivna udeležba na mednarodni konferenci Stop Nasilju (DZBS, 2020)
 39. Reasiliance Aproach for Violence Prevention (N. P. D., 2020)
 40. Learning To Be Human (B. H., 2020)
 41. Aktivna udeležba na konferenci Izzivi in težave sodobne družbe (RIS, 2020)
 42. Kako uspešno seštevati in odštevati, množiti, deliti z Numicon materialom (D. K., 2020)
 43. PECS level 1 certificat (PEC, 2021)
 44. Disleksija – motnja ali dar (Forum Media, N. S., 2021)
 45. Usposabljanje za uporabo vprašalnika o senzornih prelivih, VOP-SI (CZPS, 2021)
 46. Usposabljanje za uporabo preizkusa zaznavno-motoričnih sposobnosti, ZMS (CZPS, 2021)
 47. Usposabljanje za uporabo profila specifičnih učnih težav, SNAP-3 (CZPS, 2021)
 48. Dopolnilna in nadomestna komunikacija (M. P., 2021)
 49. Organska podlaga, ki determinira klinično sliko in kognitivne sposobnosti v primerih najpogostejših bolezni/stanj naših učencev in dijakov (M. O. K., 2021)
 50. Nevroznanstveni pogled na organske okvare CŽS (T. B. 2021)
 51. Psihološki vidiki otroka s posebnimi potrebami (V. K., 2021)
 52. Soočanje s stresom na delovnem mestu (A. S. 2021)
 53. Razvojni timi (N. Z., 2021)
 54. Inovativni pristopi podpore (S. K. in G. P., 2021)
 55. Projekt ONIRU (S. K. J., 2021)
 56. Razvoj otroka od spočetja do prvih razvojnih mejnikov (J. T. P., 2022)
 57. Vedenje otrok, učencev in dijakov – od razumevanja do učinkovitega soočanja (več izvajalcev, 2022)
 58. Delovne navade (M. J., 2022)
 59. Navodila za delo z ADHD (M. N., 2022)
 60. Uporaba aplikacije Kobi (U. L. 2022)
 61. Specifična znanja z vedenjsko-kognitivne terapije (DVKT,2023)
Več o tem

MNRI CORE IN TRAINING

 1. MNRI® Archetype Movement Integration

 2. MNRI® Dynamic and Postural Reflex Integration

 3. MNRI® IPET Archetype Movement Integration

 4. MNRI® NeuroTactile Integration

 5. MNRI® Toolbox for Dyslexia

 6. MNRI® Upper Limbs Reflex and Manual Skill Integration

ZAKLJUČENO USPOSABLJANJE SENZORNE INTEGRACIJE V PEDAGOGIKI PO JEAN AYRES

 1. Zaključen MODUL 1 (oktober 2021)

 2. Zaključen MODUL 2 (december 2021)

 3. Zaključen MODUL 3 in izpit (september 2022)

USPOSABLJANJE BLOMBERG RHYTHMIC MOVEMENT

 • 1. Zaključen LEVEL 1 (januar 2024)
 • 2. Zaključen LEVEL 2 (januar 2024)

IZVEDENA IZOBRAŽEVANJA

 • Motnje branja in pisanja (2014)
 • Čuječnost v izobraževanju (2017)
 • Prisluhnimo sebi, da bomo lahko otrokom (2019)
 • Motorične aktivnosti za krepljenje vidnega in slušnega zaznavanja (2019)
 • Programska oprema za delo z otroki s posebnimi potrebami (2019)
 • Pregled veščin pri malčku, ki so pomembne za njegov nadaljnji razvoj (2021, 2022)
 • Kako starši podpremo razvoj otroka do 1. leta starosti (2022, 2023)
 • Gibalno oviran otrok gre v šolo (2023)
 • Vzgoja otrok-priložnost, da spoznamo kdo smo in kaj želimo biti (2024)
 • O procesu senzorne integracije (2024)

Avtorstvo knjige: 

 • S potepom v meni, Temi strah preženi https://www.yumpu.com/sv/document/view/63235565/s-potepom-v-meni-temi-strah-prezeni Avtorstvo zvezka s prilagoditvami za matematiko:
 • Zvezek ZaBaVnO UčEnJe, števila do 100 https://www.instagram.com/stories/highlights/17897525651264815/

SODELOVANJE S POP TV

https://www.24ur.com/video?video=62453383

 

DRUGO V času študija:

 • Zaključen tečaj plavanja po metodi Halliwick; – Brain Gym (J. T. P., 2010);
 • Vedenjsko-kognitivna metoda branja- teorija in praksa. 
 • PRIDOBITEV NAZIVA PROF. SPECIALNE IN REHABILITACIJSKE PEDAGOGIKE: 2011 STROKOVNI IZPIT: 2012
 • Članica komisije otrok za usmerjanje (2015–2019)
 • Realizacija pedagoške prakse študentov SRP Nadzor,
 • Članstvo v komisiji za Cankarjevo tekmovanje (2015)
 • NAZIV MENTOR: 2017
 • Spremljanje učencev na tekmovanju Računanje je igra (2018)
 • Maraton pozitivne psihologije (november, 2019) NAZIV SVETOVALEC: 2020