SPLOŠNI POGOJI dogodka Izzivi na področju senzorne integracije

1. Splošno

Ti splošni pogoji urejajo pravila prijave in odpovedi prijave na dogodek Izzivi na področju senzorne integracije

(v nadaljevanju: konferenca), ki jo organizira družba ČITA d.o.o., Ravne 16, 4207 Cerklje na Gorenjskem.

Ti splošni pogoji so sestavni del vsake prijavnice za konferenco ne glede na obliko prijave. Vsaka oseba, ki se prijavi na konferenco, s prijavo potrjuje, da se strinja s splošnimi pogoji.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani konference (URL: https://zabavnoucenje.si/pages/dogodek-zabavno-ucenje ) in se lahko spreminjajo. V času prijave na konferenco veljajo splošni pogoji, ki so v času, ko je mogoča prijava, objavljeni na spletni strani https://zabavnoucenje.si/pages/dogodek-zabavno-ucenje


2. Prijava in plačilo kotizacije

Prijava na dogodek se izvede:
• z izpolnitvijo prijavnice v tiskani obliki,
• z izpolnitvijo spletne prijavnice na spletni strani.

2.2 Podatki na prijavnici

Ob vsaki prijavi je ne glede na način prijave treba organizatorju konference sporočiti naslednje podatke:
• ime in priimek udeleženca,
• kontaktni naslov e-pošte udeleženca,
• telefonsko številko udeleženca,
• oddelek oziroma funkcijo v podjetju,*
• naziv podjetja,*
• ID za DDV,*
• ulico in hišno številko,
• poštno številko in kraj,
• ime in priimek kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
• telefon kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
• e-naslov kontaktne osebe za urejanje prijav (če je druga, kot je udeleženec),
• žig in podpis prijavitelja na dogodek oziroma potrditev sprejema teh splošnih pogojev.

Podatki, označeni z *, so obvezni za pravne osebe.

2.3 Rok prijave

Prijava na konferenco je mogoča do datuma, ki je naveden na spletni strani konference. Organizator si pridržuje pravico, da rok za prijavo na konferenco spreminja.


2.4 Plačilo kotizacije


Na prijavnici in / ali na spletni strani konference so navedeni znesek kotizacije, kaj je vključeno v ceno kotizacije in pogoji plačila.
Kotizacija mora biti plačana pred dnem konference na IBAN SI56 3300 0000 9122 259.

Udeleženec konference najpozneje na prvi dan konference izkaže plačilo s potrdilom o plačilu. Plačana kotizacija je pogoj za udeležbo na konferenci.

Za proračunske uporabnike določili v predhodnih dveh odstavkih ne veljata. Proračunski uporabniki plačajo kotizacijo v roku 30 dni od dneva prejema računa.

2.5 Odpoved


Prijavo na konferenco je mogoče odpovedati le v pisni obliki, poslani po e-pošti na naslov: za@zabavnoucenje.si.

Pisne odjave organizator upošteva, če jih na naslov, naveden v prejšnjem odstavku prejme najkasneje 10. 11. 2023

Če organizator prejme odjavo najkasneje 20.10.2023, vrne 100 % plačane kotizacije.

Če organizator prejme odjavo najkasneje 10. 11. 2023 vrne 50 % plačane kotizacije, za razliko 50% vrednosti pa bo udeleženec prejel dobropis za nakup na spletni strani Zabavnoucenje.si.

Pri poznejši odjavi ali ob neudeležbi na konferenci brez odjave organizator zaračuna polno kotizacijo.

Možen je prenos vstopnice na tretjo osebo, s predhodnim obvestilom organizatorja.

Organizator si pridržuje pravico do delne prilagoditve napovedane vsebine konference, spremembe lokacije ali časa konference ter njene odpovedi zaradi višje sile.


3. Vsebina

Vsebina konference izraža izključno stališča predavateljev in ne nujno tudi organizacij, v katerih so zaposleni predavatelji.


4. Ostalo


Za parkiranje in nočitev na kraju dogodka ter morebitne stroške, ki niso vključeni v ceno kotizacije, poskrbijo udeleženci sami, za kar organizator ne odgovarja.