Sobota in nedelja
12. 10. in 13. 10. 2024 8:15 - 16:30 ure M hotel, Ljubljana

Na seminarju bodo predstavljena fascinantna dejstva in njihov pomen za kvalitetno življenja otrok ter posledično odraslih.

Prejmete potrdilo o opravljenem 16-urnem izobraževanju.

Št. mest je omejeno.
Jezik je v glavnini srbo-hrvaški.

Predavanje je namenjeno:

Staršem, vzgojiteljem, učiteljem, izvajalcem DSP in drugim zaposlenim v vzgoji in izobraževanju ali zdravstvu.

Zakaj je razumevanje senzorne integracije tako pomembno?

Ker je neizogibna! Vsak dan se dogaja znotraj nas in od njene kvalitete je odvisno kako funkcioniramo. Senzorna integracija (SI) je izraz za proces, s katerim živčni sistem obdeluje informacije, ki vsak trenutek v velikem številu prihajajo do naših možganov preko živcev in čutil.

Ta nevrobiološka aktivnost omogoča možganom, da organizirajo in integrirajo vse senzorične vtise ter jih uporabljajo na povezan način za gibanje, učenje in vedenje. Vzroki za motnjo senzorne integracije so številni. Le ta pa vpliva na mnoge vidike razvoja.  

Spoznajte predavateljici

Tjaša Islamčević Lešnik

Prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike

Prof. specialne in rehabilitacijske pedagogike, ima zaključeno podiplomsko funkcionalno usposabljanje s področja avtizma, pridobljen certifikat za izvajanje senzorne integracije v pedagogiki po Ayres (SIAT), Teacch certifikat - strukturirano učenje, PECS certifikat (1. stopnje) in pridobljena druga strokovna znanja. Na temo čuječnosti izvaja predavanja, vodi delavnice in se udeležuje strokovnih srečanj. S strokovnimi članki je aktivna na  konferencah.

V okviru svoje zaposlitve se posveča razvojni diagnostiki in pripravi individualiziranih programov. Realizira jih ob upoštevanju močnih področij otrok in koriščenju pestrih strategij za premagovanje njihovih primanjkljajev. V svoje delo namreč prepleta elemente MNRI metode (v obsegu opravljenih seminarjev), Bal-a-vis-x terapijo in druge.

Je organizatorka dogodka. Vodila bo povezovalni in uvodni del izobraževalnega vikenda ter bila ljudem v pomoč pri tvorbi vprašanj za Ivo. Več o njej lahko preberete na zabavnoucenje.si. 

Iva Papič

Klinična psihologinja, inštruktorica senzorne integracije v pedagogiki, Marte Meo supervizorka, vodja Oddelka za psihosocialno-pedagoško rehabilitacijo otrok in mladine na Inštitutu za fizikalno medicino in rehabilitacijo "Dr. Miroslav Zotović", Banja Luka. 

Ima dolgoletne izkušnje pri delu z otroki z motnjami v razvoju. Certifikat inštruktorja senzorne integracije v pedagogiki®; ji je dodelilo podjetje- Gesellschaft fur Sensoriche Integration – Jean Ayres, Deutschland und International GSID e.V. v sodelovanju z Akademijo za razvojno rehabilitacijo Zagreb.Ukvarja se s pshiodiagnostiko, terapijo otrok in mladostnikov, individualnim in skupinskim svetovanjem za starše ter druge strokovne delavce. V preteklosti je bila koordinatorica oddelka za pomoč otrokom in ženskam v nasilju. Izobraževala je mlade na področju spolno prenosljivih bolezni in uživanja drog.

Že leta se intenzivno izobražuje s področja senzorne integracije in je od 2016 je inštruktor za izobraževnje drugih na področju SI v pedagogiki. Za njo je 7 enoletnih usposabljan strokovnih delavcev za izvajanje senzorne integracije pri otrocih. Objavlja strokovne članke na različne teme.

Je osrednja predavateljica izobraževalnega vikenda, izpeljala ga bo v srbo-hrvaščini. 

Nekatere izmed največjih frustracij otrok z motnjo SI lahko vključujejo:

 • Počasno usvajanje sedenja, stanja, plezanja ali hoje.
 • Oteženo usvajanje veščin, kot sta vožnja s kolesom in zavezovanje vezalk.
 • Nerodnost, pogosto padanje ali spotikanje, ne spretna igra.
 • Zaostanek v razvoju govora.
 • Oteženo vključevanje v vsakodnevne dejavnosti, kot so oblačenje, prehranjevanje…
 • Omejene zmožnosti sklepanja prijateljstev in sodelovanja v skupinskih dejavnostih.
 • Vedenjski izzivi, ki jih odrasli težko obvladajo.
 • Težave s samoregulacijo.
 • Kratkotrajna koncentracija in pomanjkljiva pozornost.
 • Izzivi z akademsko uspešnostjo in učenjem, zlasti na področju branja, pisanja in matematike.
 • Težave s prehodi in spremembami v rutini, ki lahko povzročijo tesnobo in stres za otroke in njihove družine.

Nekaj izkušenj pri delu z otroki z izzivi na področju SI

A. je deček s številnimi močnimi področji, njegova učiteljica in starši so zaskrbljeni le, ker je izredno nespreten s škarjami, drugimi predmeti in pisanjem. Kljub dnevnem rokovanju z njimi ne napreduje bistveno. Zaključuje pa že prvi razred. Tekom dela z njim se je izkazalo, da je na taktilnem področju izredno občutljiv (hipersenzibilen). V preteklosti ni rokoval z raznovrstnimi predmeti. Motile so ga različne teksture, tudi pri oblačenju in hranjenju so ga spremljale posebnosti. Pri stikih z določenimi materiali je imel celo izbruhe jeze-so povedali starši. Spričo tega ni zadostno razvil fino-motoričnih spretnosti v predšolskem obdobju, da bi bil v šoli suveren pisec.

M. ima izzive na področju ravnotežja (vestibularnega sistema). Izogiba se pretiranemu guganju, še posebej v ležečem položaju, plezanju na višini, stanju na ravnotežni deski… To so aktivnosti kjer ima rad nadzor. Sam izbere kaj bo uporabil, do katere mere in kdaj. Do vključitve v OŠ se je izogibal številnim motoričnim izkušnjam. Raje je bil vključen v bolj statične aktivnosti, npr.: branje knjige s starši, ustvarjanje za mizo, sprehod v naravi… Zaradi opisanega ni razvil realne predstave o svojem telesu in prostoru. Slednje se odraža na njegovem vidno-prostorskem zaznavanju. Veliko časa je potreboval, da je usvojil orientacijo na papirju, v tabelah, postopkih… Pri geometriji še posebej potrebuje podporo in prilagoditve. 

To sta le dva primera, kjer so bili izzivi otroka hitro opaženi. V naših vrtcih in šolah pa obstajajo tudi otroci, ki jih kažejo z: - utrujenostjo, - razdražljivostjo, - odsotnostjo oz. zasanjanostjo. Do tega prihaja, ker živčni sistem, ki ne deluje v ravnovesju zavzame pozicijo preživitvenega nagona po principu: beg, boj ali zamrznitev. To ni čas ploden za učenje, razvijanje novih spretnosti ali opravljanje dela.

V seminarju bo možno izvedeti kako otrokom pomagati, katere strategije delujejo v različnih primerih!

Izzivi na področju SI ne prizadenejo le otrok, ampak tudi starše, vzgojitelje ali učitelje in druge osebe, ki so v njihov vsakdan vključene. 

KAJ BOSTE S SEMINARJEM PRIDOBILI:

check_circle poglobili boste razumevanje o delovanju živčnega sistema v povezavi s senzorno integracijo,
check_circle naučili se boste prepoznavati izzive senzorne integracije pri otrocih v vsakdanjem okolju,
check_circle spoznali boste katere ovire se lahko pojavljajo na področju senzoričnih sistemov (vida, sluha, tipa, okusa, voha, propriocepcije, ravnotežja, interocepcije),
check_circle izpilili boste svoje znanje o tem kako otroci nakažejo, da na določenem področju stimuluse prekomerno ali nezadostno zaznavajo, jih morda iščejo,
check_circle osvojili boste kako razvoj otroka čim bolje podpreti v domačem, vrtčevskem ali šolskem prostoru, kako okolje zanj organizirati, katere so učinkovite strategije dela z njim,
check_circle podučili se boste o tem kakšen odnos z otrokom vzpostaviti, da ga boste lahko vodili k boljšemu funkcioniranju.

Ko se otrokova SI izboljša, spozna novo dimenzijo ugodnega počutja v lastnem telesu. Bolj suvereno prične vstopati v situacije raziskovanja sveta, svojih zmogljivosti in odnosov. Odprejo se mu vrata, da se razvije v svoji polni meri. Posredno se olajša vsakdan družine ali delo v skupini.

ČASOVNICA

SOBOTA

NEDELJA

Uvod v teorijo senzorne integracije (nevrološko ozadje, funkcionalna anatomija in fiziologija čutil), učenje osnovne diagnostike motenj senzorne integracije, praktično delo, diskusija.

8:15 - 9:00 REGISTRACIJA, PREVZEM GRADIVA

9:00-10:30 PREDAVANJE

10:30 - 10:45 ODMOR

10:45 - 12:15 PREDAVANJE

12:15 - 12:30 ODMOR  

12:30-14:00 DELO/PREDAVANJE  

14:00-15:00 ODMOR ZA KOSILO

15:00 - 16:30 DELO/PREDAVANJE

DISKUSIJA...

Samoregulacija (njeno nevrološko ozadje, povezava s SI, pomen), postopki za spodbujanje razvoja, njihovo načrtovanje, delo z otrokom -prikaz primerov, diskusija.

8:30 - 10:00 PREDAVANJE

10:00 - 10:15 ODMOR 

10:15 - 11:45 PREDAVANJE

11:45 - 12:00 ODMOR

12:00 - 13:30 DELO/PREDAVANJE

13:30 - 14:30 ODMOR ZA KOSILO

14:30 - 16:30 DELO/PREDAVANJE

DISKUSIJA...

Povezava na splošne pogoje dogodka.

Ne spreglejte:

MED DALJŠO PAVZO BO OMOGOČENA POSTREŽBA KOSILA ZA DOPLAČILO V CENOVNEM RAZPONU OD 10€ DO 20 €.

Udeleženci na seminarju lahko koristijo 10 % popust pri rezervaciji nastanitve v M hotelu. Parkirišče je na voljo ob hotelu.

iMATE VPRAŠANJA?

Povežimo se na