IGRA ANALIZE IN SINTEZE VIDNIH ZAZNAV 😉

Gre za zabavno učenje ustrezne interpretacije dražljajev in njihove zapomnitve.

Prvotno tovrstna igra od otroka zahteva, da analizira videno. To pomeni, da razlikuje prikazane poteze, jih prepoznava kot posamezne enote in ugotavlja njihovo zaporedje ter si vse našteto zapomni.

Nato jih preko gibov poveže v celoto-naredi sintezo. Enake spretnosti uporablja pri branju, ko razčlenjuje zaporedje črk v besedi, nato pa jih izgovori kot celoto. Podobne zakonitosti imajo še številne druge aktivnosti.
Veselo »miganje« vam želim.